برندگان مرحله چهل و دوم قرعه کشی " یکصد میلیون تومانی "
mci-pages-sharing

برندگان مرحله چهل و دوم قرعه کشی " یکصد میلیون تومانی "

 
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
  97/11/26 محسن قاسمی جیرده مازندران 0911****701 بیست میلیون تومان
  97/11/26 پریوش عبدالهی نیا بوشهر 0917****189 بیست میلیون تومان
  97/11/26 محمدرضا علیرضایی دیزیجه اصفهان 0910****806 بیست میلیون تومان
  97/11/26 زهره نظری گیلان 0911****309 بیست میلیون تومان
  97/11/26 حامد ایرانی کرمان 0990****915 بیست میلیون تومان