برندگان مرحله سوم قرعه کشی سیمکارت رند اعتباری
mci-pages-sharing

برندگان مرحله سوم قرعه کشی سیمکارت رند اعتباری

ردیف نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل
غریب عبداله زاده آذربایجان شرقی 914****986
محمد رضایی آذربایجان شرقی 914****920
امید رحیم احمدی کردستان 918****147
خالد سپاهی سیستان و بلوچستان 915****174
آقای طالبی قم 919****929
مصطفی آهویی افتخار زنجان 919****353