برنده مرحله بیست و دوم قرعه کشی یک دستگاه خودرو 206
mci-pages-sharing

برنده مرحله بیست و دوم قرعه کشی یک دستگاه خودرو 206

ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل
3 اردیبهشت 96 جناب آقای مهدی نشاطی خراسان رضوی 9150***052