برندگان مرحله دوم قرعه کشی سیمکارت رند اعتباری
mci-pages-sharing

برندگان مرحله دوم قرعه کشی سیمکارت رند اعتباری

ردیف نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل
فاطمه ریگی سیستان و بلوچستان 915****719
خانم شیخ تهران 919****439
جواد محمدی یزد 913****236
احمد خسروی قم 919****261
محمد اسمعیلی زنجان 919****343
ولی اله عبدالهی اسدآبادی چهارمحال و بختیاری 913****375
احمد فیض الهی کرمانشاه 918****327