برنده مرحله شانزدهم قرعه کشی یک دستگاه خودرو 206
mci-pages-sharing

برنده مرحله شانزدهم قرعه کشی یک دستگاه خودرو 206

ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل
28 مهر 1395 جناب آقای محمود جمشیدی بوشهر 9170***675