برندگان مرحله دوازدهم قرعه کشی سکه طلا
mci-pages-sharing

برندگان مرحله دوازدهم قرعه کشی سکه طلا

ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
95/05/23 آقای عبد الجلیل بلبلی گلستان 9117***870 یک سکه بهار آزادی
95/05/24 آقای علی عاشوری سمنان 9191***161 یک سکه بهار آزادی
95/05/25 خانم زینب مهربانی مازندران 9118***445 ربع سکه بهار آزادی
95/05/27 آقای ابراهیم کرامت قزوین 9109***723 ربع سکه بهار آزادی
95/05/30 خانم ربابه شهناسی گلستان 9114***188 یک سکه بهار آزادی
95/05/30 آقای طالب یوری گلستان 9118***714 یک سکه بهار آزادی
95/05/30 آقای حسین جنگی خراسان رضوی 9156***572 ربع سکه بهار آزادی
95/05/31 آقای میثم جعفری تهران 9193***552 نیم سکه بهار آزادی