برندگان مرحله اول قرعه کشی سیمکارت رند اعتباری
mci-pages-sharing

برندگان مرحله اول قرعه کشی سیمکارت رند اعتباری

ردیف نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل
ندا رخشانی خراسان رضوی 915****740
فاطمه ناطقی البرز 910****402
سید امیر طباطبایی تهران 919****114
ابراهیم الهی چهارمحال بختیاری 910****885
عبدالرحیم ابراهیم آذربایجان غربی 914****126
سیروس سلیمانی چهارمحال بختیاری 913****270
زهره محمودی اردبیل 914****640