معرف سیم کارت اعتباری
mci-pages-sharing
عکس داخلی محتوا - معرف سیم کارت اعتباری

با معرفی سیم کارت اعتباری به دوستان، تا یک سال 10 درصد از مبلغ شارژشان را از همراه اول هدیه بگیرید.

مشترکین جدید سیم کارت های اعتباری همراه اول (تا 30 روز پس از فعال سازی یا ترابرد به همراه اول) می توانند شماره یک مشترک اعتباری همراه اولی که به آنها پیشنهاد همراه اولی شدن را داده است، از طریق شماره گیری کد دستوری *10*3411# به عنوان معرف ثبت نمایند و تا یک سال پس از هر اعمال شارژ توسط ایشان، از طرف همراه اول به میزان 10% مبلغ شارژ به معرف هدیه داده خواهد شد.

درگاه ارتباطی:
فعالیت درگاه کد دستوری
ثبت معرف *10*3411#
حذف معرف *10*3415#
استعلام *10*3410#
راهنما *10*3419#
شرایط و قوانین طرح:
 • مهلت زمانی استفاده از اعتبار هدیه 1 ماه می‏باشد.
 • هر مشترک تنها می‏تواند یک نفر را به عنوان معرف اعلام نماید و امکان تغییر معرف و یا اعلام معرف جدید وجود ندارد، امکان حذف معرف برای مشترک وجود دارد.
 • تا 1 سال به ازاء هر افزایش اعتبار توسط مشترک جدید به مقدار 10% اعتبار به معرف او هدیه داده می‏شود و پیامک محتوی هدیه پس از هر تراکنش به معرف ارسال می‏گردد.
 • اعتبار هدیه مخصوص مکالمه داخل شبکه همراه اول، پیامک، دیتا و همچنین خرید بسته های داخل شبکه و دیتا می‏باشد و خدمات خارج شبکه، رومینگ، ارزش افزوده، بین الملل و ... شامل این اعتبار نمی‏شود.
 • امکان انتقال اعتبار هدیه این طرح وجود ندارد.
 • پس از تغییر نام، تخلیه و یا ترابرد به سایر اپراتورها توسط هر کدام از شماره های معرفی شونده یا معرفی کننده رابطه معرفی کننده و معرفی شونده بین این دو مشترک تمام می‏شود.
 • یک سال پس از فعال‏سازی طرح معرف، اعتبار زمانی طرح برای هر دو شماره خاتمه یافته و رابطه معرفی کننده و معرفی شونده بین این دو مشترک تمام می‏شود.
 • پس از حذف دستی شماره معرفی شونده توسط مشترک معرفی کننده، رابطه معرفی کننده و معرفی شونده بین این دو مشترک تمام می‏شود.
ُسوالات متداول
سوالات متداول
سوالات متداول
اطلاعات بیشتربستن
چه سیم‌کارت‌های اعتباری مشمول این طرح می‏باشند؟

تمامی سیم‌کارت‌های اعتباری با وضعیت نرمال در شبکه همراه اول (سیم‌کارت‌های هدیه و رایگان و ترابرد شده از سایر اپراتورها به همراه اول) می‏توانند در طرح شرکت داشته باشند.

آیا پس از ثبت یک شماره به عنوان معرف، می‏توان شماره جدیدی را جایگزین شماره قبل نمود؟

خیر، امکان ندارد. تنها امکان حذف معرف وجود دارد و پس از حذف دیگر نمی‏توان مجددا شماره معرف ثبت نمود.

چه زمانی طرح برای رابطه دو مشترک خاتمه می‎‏یابد؟
 • یک سال پس از فعال‏سازی طرح معرف برای دو شماره
 • پس از حذف دستی شماره معرفی شونده توسط مشترک معرفی کننده
 • پس از تغییر نام، تخلیه و یا ترابرد به سایر اپراتورها توسط هر کدام از شماره‏‌های معرفی شونده یا معرفی کننده
آیا شماره‌های ترابرد شده نیز می‏توانند در این طرح شرکت نمایند؟

تمامی شماره‌های ترابرد شده به همراه اول تا زمانی که در شبکه همراه اول فعال باشند بله، در صورت تغییر نام، تخلیه و یا ترابرد به سایر اپراتورها توسط هر کدام از شماره‌های معرفی شونده و معرفی کننده طرح برای هر دو شماره خاتمه می‏یابد.

حداکثر اعتباری که یک مشترک می‏تواند هدیه بگیرد چه میزان است؟

هیچ محدودیتی در مقدار اعتبار وجور ندارد و تنها پس از 1 ماه اعتبار هر هدیه خاتمه می‏یابد.

آیا مراکز فعال‏سازی سیم‏کارت مجازند شماره‌های خود را به عنوان معرفی شونده در سیم‌کارت‌های جدید ثبت نمایند؟

خیر، زیرا مشترک در آینده امکان تغییر معرفی شونده را ندارد و همراه اول و مشترک می‏توانند پیگیر تخلف انجام شده باشند.

آیا امکان معرفی سیم‌کارت‌های دائمی در این طرح وجود دارد؟

خیر، طرح مختص مشترکین اعتباری همراه اول می‏باشد.