هدیه رمضان باشگاه فیروزه ای

هدیه رمضان باشگاه فیروزه ای

این طرح در پایان روز 1398/03/14 به پایان رسیده است.

mci-pages-sharing
عکس داخلی محتوا - هدیه رمضان باشگاه فیروزه ای

کلیه اعضای دائمی و اعتباری باشگاه فیروزه ای در ماه مبارک رمضان (17 اردیبهشت الی 16 خرداد ماه 98) فرصت دارند با شماره‌گیری کد *10*38# و انتخاب گزینه "فعالسازی هدیه رمضان"، 30 امتیازِ هدیه در باشگاه دریافت نمایند. مشترکین دائمی یا اعتباری همراه اول که عضو باشگاه فیروزه ای نیستند، می توانند از طریق مراجعه به اپلیکیشن یا پرتال همراه من در باشگاه عضو شده و 30 امتیاز هدیه را دریافت نمایند.