طرح تقسیط سیم‌کارت های دائمی همراه اول

طرح تقسیط سیم‌کارت های دائمی همراه اول

mci-pages-sharing
عکس داخلی محتوا - طرح تقسیط سیم‌کارت های دائمی همراه اول
به جمع مشترکین دائمی همراه اول بپیوندید.

مشترکینی که متقاضی سیم کارت دائمی همراه اول می باشند می توانند با انتخاب یکی از طرح های تقسیط 6 ماهه یا 36 ماهه، به سادگی به جمع مشترکین دائمی همراه اول بپیوندند.