طرح تقسیط سیم‌کارت های دائمی همراه اول
mci-pages-sharing

طرح تقسیط سیم‌کارت های دائمی همراه اول

عکس داخلی محتوا - طرح تقسیط سیم‌کارت های دائمی همراه اول
به جمع مشترکین دائمی همراه اول بپیوندید.

مشترکینی که متقاضی سیم کارت دائمی همراه اول می باشند می توانند با انتخاب یکی از طرح های تقسیط 6 ماهه یا 36 ماهه، به سادگی به جمع مشترکین دائمی همراه اول بپیوندند.