برندگان نظرسنجی پورتال خدمات مبتنی بر محتوا
mci-pages-sharing

برندگان نظرسنجی پورتال خدمات مبتنی بر محتوا

ردیف نام و نام خانوادگی استان شماره همراه
1 سعید قاسمی آذربایجان غربی 91484***70
2 پژمان زارع فارس 91789***05
3 جابر برومند یزد 91335***38
4 محمد رضا فیله کش خراسان رضوی 91520***91
5 مریم یوسف پور فارس 91789***44
6 محمدرضا خاکپور آذربایجان شرقی 91491***40
7 محمد میثمی تهران 91960***70
8 علی رحیم نژاد مازندران 91129***23
9 مصطفی مقیمی اصفهان 91392***31
10 احمد بارانیان سیستان و بلوچستان 91765***72
11 حسین گودرزی مرکزی 91076***79
12 احمد رهگذر البرز 91994***52
13 ناصر عمونبی تهران 91219***93
14 علی چوگان مرکزی 91914***51