برندگان نظرسنجی پورتال خدمات مبتنی بر محتوا

برندگان نظرسنجی پورتال خدمات مبتنی بر محتوا

mci-pages-sharing
ردیف نام و نام خانوادگی استان شماره همراه
1 سعید قاسمی آذربایجان غربی 091484***70
2 پژمان زارع فارس 091789***05
3 جابر برومند یزد 091335***38
4 محمد رضا فیله کش خراسان رضوی 091520***91
5 مریم یوسف پور فارس 091789***44
6 محمدرضا خاکپور آذربایجان شرقی 091491***40
7 محمد میثمی تهران 091960***70
8 علی رحیم نژاد مازندران 091129***23
9 مصطفی مقیمی اصفهان 091392***31
10 احمد بارانیان سیستان و بلوچستان 091765***72
11 حسین گودرزی مرکزی 091076***79
12 احمد رهگذر البرز 091994***52
13 ناصر عمونبی تهران 091219***93
14 علی چوگان مرکزی 091914***51