آگهی تمدید مناقصه عام دو مرحله‌ای شماره 99/36 س با موضوع خرید تامین تجهیزات فیبر نوری،SFP و کابل دیتا جهت سایت های فاز 8 تکمیلی
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سيار ايران با توجه به فوریت نیاز و شرایط تحویل در حداقل زمان ممکن مطابق مفاد آیین نامه معاملات شرکت، در نظر دارد تامین تجهیزات فیبر نوری،SFP و کابل دیتا جهت سایت های فاز 8 تکمیلی مورد نیاز خود ، به صورت مناقصه عام دو مرحله‌ای و 100% ريالي از تولیدکنندگان و شرکت‌های داخلی واجد شرایط که دارای مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت در زمینه ارائه و تولید تجهیزات موضوع مناقصه و بر اساس شرایط مناقصه، طرح قرارداد و ضمائم پیوست می باشند، خريداري نمايد.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 99/09/16 پس از اسکن نمودن رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 1,000,000 ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862- شماره شبا IR870120020000001864464409 - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009921029227 و معرفی نامه (شماره مناقصه درخواستی، موضوع مناقصه، معرفی کارشناس خریدار اسناد مناقصه به همراه شماره مستقیم در معرفی نامه دارای سربرگ و با مهر و امضاء معتبر الزامی است)، به آدرس‌های a.shariati@mci.ir (81712393)، s.beheshti@mci.ir (81712382)، z.baghsheykhi@mci.ir (88641009) ایمیل نمایند.

پس از بررسی مدارک ارسالی، اسناد مناقصه به آدرس ایمیلی که مدارک ارسال شده، ارسال خواهد شد. خریداران اسناد پس از دریافت اسناد مناقصه و با توجه به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/09/24 به آدرس میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، دبیرخانه لابی تا ساعت 15 تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز سه شنبه مورخ 99/09/25 رأس ساعت 11 در طبقه سوم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمنأ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 27,131,650,000ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود. مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88641095 (آقای مهندس اسدزاده) و یا ایمیل m.asadzadeh@mci.ir تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سامانه تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سامانه اقدام نمایند.

شرکت ارتباطات سیار ایران