آگهي مزایده عمومی شماره 99/02 س با موضوع فروش 3 دستگاه خودرو
mci-pages-sharing

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد 3 دستگاه خودروی سواری مازاد نیاز خود را به شرح مندرج در جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود در اسناد مزایده به فروش برساند.

ردیف نام خودرو رنگ سال ساخت شماره پلاک محل کالا
1 مزدا 3 سفید روغنی 1389 ایران 55 273 م32 پارکینگ برج همراه اول
2 پژو 405 نقره ای 1385 ایران 55 416 م13
3 پژو پارس مشکی 1383 ایران 55 431 م13

لذا داوطلبان شركت در مزایده مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 99/09/09 مبلغ 2,000,000 ریال (دو میلیون ریال) را با شناسه پرداخت 170009922174223 به حساب شماره 1864464409 بانک ملت- شعبه ونک تک - شماره شبا IR870120020000001864464409 به نام شرکت ارتباطات سیار ایران واریز (به واریزهای بدون شناسه پرداخت ترتیب اثر داده نخواهد شد) و متعاقبا درخواست خرید اسناد خود را به همراه فیش واریز وجه، تصویر کارت ملی، یک قطعه عکس و معرفی نامه خریدار اسناد، که در آن می بایست شماره مزایده، موضوع مزایده، مشخصات خریدار اسناد مزایده، آدرس ایمیل خریدار اسناد، شماره تلفن ثابت و همراه ذکر و ذیل آن مهر و امضاء معتبر شده باشد اسکن نموده و به آدرس ایمیل a.shariati@mci.ir (81712393)، s.beheshti@mci.ir (81712382)، z.baghsheykhi@mci.ir (88641009) ارسال نمایند.

شركت ارتباطات سيار ایران پس از بررسی مدارک ارسال شده ، اسناد مزایده را به آدرس ایمیلی که مدارک از طریق آن واصل شده، ارسال خواهد نمود. خریداران اسناد نیز پس از دریافت اسناد مزایده می بایست در مهلت تعیین شده نسبت به انجام بازدید از خودروهای موضوع مزایده (موجود در پارکینگ برج همراه اول به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی بزرگراه کردستان، پلاک 88) اقدام و متعاقبا با توجه كامل به مندرجات آنها، اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حداكثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 99/09/16 به دبیرخانه مرکزی همراه اول به نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی بزرگراه کردستان، پلاک 88، برج همراه اول، طبقه همکف (لابی) تسلیم نمایند. كميسيون معاملات در روز دوشنبه مورخ 99/09/17 رأس ساعت 17 در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمين شركت در مزایده 1,000,000,000 ریال (یک میلیارد ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا چک بانکی تضمین شده ارائه گردد. ساير موارد در اسناد مزایده درج گرديده است. مزایده گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712512 تماس حاصل نمايند.

اداره كل خريد

شرکت ارتباطات سیار ایران