آگهي تجدید مزایده عمومی شماره 99/01 س با موضوع فروش 9 قلم انواع ضایعات مخابراتی
mci-pages-sharing

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد 9 قلم انواع ضايعات مخابراتي موجود در انبارهاي 39 قم و 24 بني هاشم خود شامل ضایعات فلزی، قطعات دکل مخابراتی اسقاط، ضایعات فیدر و ضایعات سیم و کابل را از طریق برگزاری مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود در اسناد مزایده به فروش برساند.

لذا داوطلبان شركت در مزایده مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 99/09/10 مبلغ 2,000,000 ریال (دو میلیون ریال) را با شناسه پرداخت 170009922174223 به حساب شماره 1864464409 بانک ملت- شعبه ونک تک - شماره شبا IR870120020000001864464409 به نام شرکت ارتباطات سیار ایران واریز (به واریزهای بدون شناسه پرداخت ترتیب اثر داده نخواهد شد) و متعاقبا درخواست خرید اسناد خود را به همراه فیش واریز وجه، تصویر کارت ملی، یک قطعه عکس و معرفی نامه خریدار اسناد، که در آن می بایست شماره مزایده، موضوع مزایده، مشخصات خریدار اسناد مزایده، آدرس ایمیل خریدار اسناد، شماره تلفن ثابت و همراه ذکر و ذیل آن مهر و امضاء معتبر شده باشد اسکن نموده و به آدرس ایمیل a.shariati@mci.ir (81712393)، s.beheshti@mci.ir (81712382)، z.baghsheykhi@mci.ir (88641009) ارسال نمایند.

شركت ارتباطات سيار ایران پس از بررسی مدارک ارسال شده، اسناد مزایده را به آدرس ایمیلی که مدارک از طریق آن واصل شده، ارسال خواهد نمود . خریداران اسناد نیز پس از دریافت اسناد مزایده می بایست در مهلت تعیین شده نسبت به انجام بازدید از تجهیزات موضوع مزایده (موجود در انبار بنی هاشم به نشانی: تهران، خیابان بنی هاشم، بالاتر از چهار راه خواجه عبدا... انصاری، درب دوم، انبار 24 و انبار قم به نشانی: قم، کیلومتر ده جاده اراک، بعد از مجتمع تفریحی مارال، جنب سیلوگندم، انبار 39) اقدام و متعاقبا با توجه كامل به مندرجات آنها، اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حداكثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 99/09/23 به دبیرخانه مرکزی همراه اول به نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی بزرگراه کردستان، پلاک 88، برج همراه اول، طبقه همکف (لابی) تسلیم نمایند. كميسيون معاملات در روز دوشنبه مورخ 99/09/24 رأس ساعت 17 در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمين شركت در مزایده 10,000,000,000 ريال (ده میلیارد ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا چک بانکی تضمین شده ارائه گردد. ساير موارد در اسناد مزایده درج گرديده است. مزایده گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن های 81712525 و 81712512 تماس حاصل نمايند.

اداره كل خريد

شرکت ارتباطات سیار ایران