آگهي مزایده عمومی شماره 99/1 س با موضوع فروش ضایعات مخابراتی
mci-pages-sharing

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد 9 قلم انواع ضايعات مخابراتي موجود در انبارهاي 39 قم و 24 بني هاشم خود شامل ضایعات فلزی، قطعات دکل مخابراتی اسقاط، ضایعات فیدر و ضایعات سیم و کابل را از طریق برگزاری مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود در اسناد مزایده به فروش برساند.

لذا داوطلبان شركت در مزایده مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 1399/05/25 مبلغ 2,000,000ریال (دو میلیون ریال) را با شناسه پرداخت 170009922174223 به حساب شماره 1864464409 بانک ملت- شعبه ونک تک - شماره شبا IR 870120020000001864464409 به نام شرکت ارتباطات سیار ایران واریز (به واریزهای بدون شناسه پرداخت ترتیب اثر داده نخواهد شد) و متعاقبا درخواست خرید اسناد خود را به همراه فیش واریز وجه ، تصویر کارت ملی ، یک قطعه عکس و معرفی نامه خریدار اسناد که در آن می بایست شماره مزایده، موضوع مزایده، مشخصات خریدار اسناد مزایده، آدرس ایمیل خریدار اسناد، شماره تلفن ثابت و همراه ذکر و ذیل آن مهر و امضاء معتبر شده باشد اسکن نموده و به آدرس ایمیل های a.shariati@mci.ir شماره تماس 81712393 ، s.beheshti@mci.ir شماره تماس 81712382 و z.baghsheykhi@mci.ir شماره تماس 88641009 ارسال نمایند.

شركت ارتباطات سيار ایران پس از بررسی مدارک ارسالی شده ، اسناد مزایده را به آدرس ایمیلی که مدارک از طریق آن واصل شده ، ارسال خواهد نمود . خریداران اسناد نیز پس از دریافت اسناد مزایده می بایست در مهلت تعیین شده نسبت به انجام بازدید از تجهیزات موضوع مزایده (موجود در انبار بنی هاشم به نشانی : تهران، خیابان بنی هاشم، بالاتر از چهار راه خواجه عبدا... انصاری ، درب دوم، انبار 24 و انبار قم به نشانی : قم، کیلومتر ده جاده اراک، بعد از مجتمع تفریحی مارال، جنب سیلوگندم، انبار 39) اقدام و متعاقبا با توجه كامل به مندرجات آنها ، اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حداكثر تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1399/06/04 به نشانی : میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی برزگراه کردستان، پلاک 88، برج همراه اول، همکف (لابی)، دبیرخانه مرکزی تسلیم نمایند. كميسيون معاملات در روز چهارشنبه مورخ 1399/06/05 رأس ساعت 9 صبح در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمين شركت در مزایده 10,000,000,000 ريال (ده میلیارد ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا چک بانکی تضمین شده ارائه گردد. ساير موارد در اسناد مزایده درج گرديده است. مزایده گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن های 81712525-81712515 و 81712512 تماس حاصل نمايند.

اداره كل خــريد

شرکت ارتباطات سیار ایران