آگهی فراخوان آنتن های پنتا، اوکتا و شبکه های سلولی
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) به منظور تامین نیازمندی‌های خود در حوزه آنتن های پنتا و اوکتا و شبکه‌های سلولی، تمایل به همکاری با شرکت‌های داخلی دارای سابقه در همین زمینه را دارد.

بدین منظور و با هدف شناسایی و ارزیابی شرکت‌های داخلی که در زمینه طراحی، تولید و بومی سازی این آنتنها توانمند بوده، دارای سابقه مشخص در ساخت آنتن های بومی BTS ها و ارائه نمونه ی قابل تست و استفاده از این آنتن ها هستند و امکان بازدید تیم کارشناسی شرکت همراه اول از نمونه ساخته شده ی خود را ظرف مدت یک هفته بعد از تاریخ ثبت اطلاعات در این فراخوان را فراهم می آورند، دعوت به عمل می آورد حداکثر تا تاریخ 99/04/28 نسبت به ارائه کلیه مستندات سوابق و توانمندی‌های خود در زمینه های مذکور به آدرس تهران، ميدان ونک، انتهای خيابان ونک، جنب فروشگاه همراه اول پلاک 114 ساختمان شماره 3 همراه اول، طبقه 4، مرکز تحقیق و توسعه همراه اول کدپستی 1991953885 اقدام نمایند. شرکت ارتباطات سیار ایران پس از ارزيابي و شناسايي متقاضيان واجد شرايط از آنان براي ارائه پيشنهاد در مناقصه محدود كتباً دعوت بعمل خواهد آورد.

شرکت ارتباطات سیار ایران