آگهی تجدید استعلام شماره 4271 با موضوع خدمات مشاوره درخصوص تدوین متدولوژی شناسایی حوزه های غیر Core قابل برون سپاری
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام نسبت به خرید " خدمات مشاوره درخصوص تدوین متدولوژی شناسایی حوزه های غیر Core قابل برون سپاری" براساس شرایط استعلام و مشخصات فنی پیوست اقدام نماید . لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت تاریخ 1398/12/05 نسبت به ارسال پاکات ( الف و ب) خود به شرکت ارتباطات سیار ایران ( نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، همکف ، دبیرخانه لابی) اقدام نمایند . کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود . لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی با شماره تلفن 02181712666 و موارد قراردادی با شماره 81713972 تماس حاصل نمایند . شرکت کنندگان از مراجعه حضوری و تحویل پاکات به کارشناسان خرید خودداری نمایند. شرکت کنندگان می بایست نسبت به درج شماره و موضوع استعلام برروی پاکات پیشنهاد خود اقدام نمایند. شایان ذکر است در زمان تحویل پاکات استعلام ارائه ی ایمیل شرکت نیز الزامی می باشد.

zip-icon دانلود مستندات
حجم : 1.9 مگابایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران