آگهی استعلام شماره 1311 با موضوع 1500 عدد فیبرdual MM OD Fiber LC OD-LC OD
mci-pages-sharing

به اگاهی می رساند این شرکت در نظر دارد از طریق استعلام نسبت به خرید 1500 عدد فیبر MM OD Fiber LC OD-LC OD dual با مشخصات مندرج در فرم پیشنهاد قیمت اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر آگهی لغایت ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 98/11/28 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به دبیرخانه شرکت ارتباطات سیار ( نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی کردستان، برج همراه، طبقه همکف، دبیرخانه همراه اول) اقدام نمایند. کمیته خرید متوسط در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم گیری خواهد نمود. لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هرگونه سوال خود را درباره مشخصات فنی با شماره تلفن 81712753، 81712758 به آدرس ایمیل m.mirshams@mci.ir ، v.jazini@mci.ir و موارد قراردادی با شماره تلفن 81712577 به آدرس ایمیل n.banivaheb@mci.ir ارسال نمایند.

zip-icon دانلود مستندات
حجم : 361 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران