آگهی تجدید استعلام شماره 4271 با موضوع خدمات مشاوره
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام نسبت به خرید "خدمات مشاوره درخصوص تدوین متدولوژی شناسایی حوزه های غیر Core قابل برون سپاری" براساس شرایط استعلام و مشخصات فنی پیوست اقدام نماید.

لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت تاریخ 98/11/12 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به شرکت ارتباطات سیار ایران (نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی تقاطع کردستان، برج همراه، همکف، دبیرخانه لابی) اقدام نمایند.

کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی با شماره تلفن 81712666-021 و موارد قراردادی با شماره 81713972 تماس حاصل نمایند.

شرکت کنندگان از مراجعه حضوری و تحویل پاکات به کارشناسان خرید خودداری نمایند.

شرکت کنندگان می بایست نسبت به درج شماره و موضوع استعلام برروی پاکات پیشنهاد خود اقدام نمایند.

شایان ذکر است در زمان تحویل پاکات استعلام ارائه ی ایمیل شرکت نیز الزامی می باشد.

zip-icon دانلود مستندات
حجم : 1.9 مگابایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران