آگهی استعلام شماره 1286 با موضوع خرید دو عدد باتری Storage سامانه Clarity
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد، نسبت به خرید دو عدد باتری Storage سامانه Clarity بر أساس اسناد استعلام شماره 1286، به صورت ریالی اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر آگهی لغایت ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 98/10/23 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به دبیرخانه شركت ارتباطات سيار ايران (به آدرس: تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه همکف، دبیرخانه همراه اول) اقدام نمایند. پیشنهاد دهندگان می‌بایست شماره استعلام و موضوع استعلام را بر روی پاکت پیشنهاد خود درج نمایند. کمیته خرید متوسط در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم گیری خواهد نمود. پیشنهاد دهندگان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط استعلام با شماره تلفن 81712570 تماس حاصل فرمایند. لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در استعلام بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

zip-icon دانلود مستندات
حجم : 1.4 مگابایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران