آگهی تجدید مناقصه شماره 98/16 با موضوع خرید تجهیزات آنتن لاین فاز 8
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید تجهیزات آنتنالاین فاز 8 (جمپر ، کانکتور ، لیبل ، کلمپ ، نوارچسب ، نوار عایق ، لوله خرطومی ، کابلشو ، تایرپ فلزی و پلاستیکی و shiring مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عام یک مرحله ای و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به انجام برساند. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/10/15 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ 300,000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862- شماره شبا IR8701200200000001864464409 - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009514388215، به نشانی تهران : میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و نسبت به ارسال مستندات (طرح قرارداد، شرایط مناقصه، مشخصات فنی و...) و فرم پیشنهاد قیمت مهر و امضاء شده خود حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 98/10/22 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. کمیسیون معاملات نیز در تاریخ 98/10/23 راس ساعت 9 صبح در طبقه 11 سالن جلسات برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود . ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به شرح مندرج در اسناد مناقصه می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712381 - 81712596 - 81712756 تماس حاصل نمایند. لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تامین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت نیز اقدام ورزند.

شرکت ارتباطات سیار ایران