آگهی استعلام شماره 4275 با موضوع خرید Solarwinds Upgrade NPM Module
mci-pages-sharing

به اگاهی میرساند این شرکت در نظر دارد خرید Solarwinds Upgrade NPM Module را از طریق استعلام برگزار نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/10/09 نسبت به ارسال پاکتهای خود (پاکت الف حاوی Proposal، رزومه و اساسنامه شرکت، شرایط استعلام، مشخصات فنی و تجارب شرکت در حوزه مربوطه به صورت مهر و امضا شده و پاکت ب حاوی پیشنهاد قیمت) خود به اداره کل خرید (نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی تقاطع کردستان، برج همراه، دبیرخانه لابی شرکت ارتباطات سیار ایران، همکف) اقدام نمایند. کمیته خرید متوسط در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم گیری خواهد نمود. لازم به توضیح میباشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی به ali.mousavizadeh@mci.ir و یا با شماره تلفن 81716654 (آقای موسوی زاده) و موارد قراردادی به آدرس s.ghaemmaghami@mci.ir و یا با شماره تلفن 81713901 (آقای قائم مقامی) مطرح نمایند. شرکت کنندگان از مراجعه حضوری و تحویل پاکات به کارشناسان خرید خودداری نمایند. شرکت کنندگان می بایست نسبت به درج شماره و موضوع استعلام برروی پاکت های پیشنهاد خود اقدام نمایند . شایان ذکر است در زمان تحویل پاکت های استعلام ارائه ی ایمیل و شماره تلفن همراه مدیرعامل شرکت نیز الزامی می باشد.

pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 287 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 312 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران