آگهی استعلام شماره 4274 با موضوع خرید تخته هوشمند
mci-pages-sharing

به اگاهی میرساند این شرکت در نظر دارد خرید تخته هوشمند را از طریق استعلام برگزار نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/10/09 نسبت به ارسال پاکتهای خود (شرایط استعلام ، مهر و امضا شده و پاکت ب حاوی پیشنهاد قیمت) خود به اداره کل خرید (نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی تقاطع کردستان، برج همراه، دبیرخانه لابی شرکت ارتباطات سیار ایران، همکف) اقدام نمایند. کمیته خرید متوسط در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم گیری خواهد نمود. لازم به توضیح میباشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را با شماره تلفن 81713901 (آقای قائم مقامی) مطرح نمایند. شرکت کنندگان از مراجعه حضوری و تحویل پاکات به کارشناسان خرید خودداری نمایند. شرکت کنندگان می بایست نسبت به درج شماره و موضوع استعلام برروی پاکت های پیشنهاد خود اقدام نمایند. شایان ذکر است در زمان تحویل پاکت های استعلام ارائه ی ایمیل و شماره تلفن همراه مدیرعامل شرکت نیز الزامی می باشد.

pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 403 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران