آگهی استعلام شماره 4261 با موضوع خرید پروژه مشاوره راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری
mci-pages-sharing

به اگاهی میرساند این شرکت در نظر دارد پروژه مشاوره راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری همراه اول و مشاوره مدیریت صندوق در موضوعات حقوقی مرتبط با خدمات آن را از طریق استعلام دو مرحله ای برگزار نماید . لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/09/20 نسبت به ارسال پاکتهای خود (پاکت الف حاوی Proposal، رزومه و اساسنامه شرکت، شرایط استعلام، شاخص ارزیابی فنی، RFP و مشخصات فنی و تجارب شرکت در حوزه مربوطه به صورت مهر و امضا شده و پاکت ب حاوی پیشنهاد قیمت) خود به اداره کل خرید (نشانی: میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، دبیرخانه لابی شرکت ارتباطات سیار ایران، همکف) اقدام نمایند. کمیته خرید متوسط در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم گیری خواهد نمود. لازم به توضیح میباشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی به a.golshani@mci.ir و یا با شماره تلفن 81715657 (خانم گلشنی) و موارد قراردادی به آدرس s.ghaemmaghami@mci.ir و یا با شماره تلفن 81713901 (آقای قائم مقامی) مطرح نمایند . شرکت کنندگان از مراجعه حضوری و تحویل پاکات به کارشناسان خرید خودداری نمایند. شرکت کنندگان می بایست نسبت به درج شماره و موضوع استعلام برروی پاکت های پیشنهاد خود اقدام نمایند . شایان ذکر است در زمان تحویل پاکت های استعلام ارائه ی ایمیل و شماره تلفن همراه مدیرعامل شرکت نیز الزامی می باشد.

pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 137 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 148 کیلوبایت
pdf-icon صندوق سرمایه گذاری
حجم : 264 کیلوبایت
pdf-icon شاخص های ارزیابی
حجم : 187 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران