آگهی استعلام شماره 1260 با موضوع خرید 4 عدد ماژول NB-IoT و Tools
mci-pages-sharing

به اگاهی می رساند این شرکت در نظر دارد از طریق استعلام نسبت به خرید 4 ماژول NB-IoT و Tools مربوطه با مشخصات مندرج در فرم پیشنهاد قیمت اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر آگهی لغایت ساعت 16 مورخ سه شنبه 98/09/19 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به اداره کل خرید ( نشانی: میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 7) اقدام نمایند. کمیته خرید متوسط در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم گیری خواهد نمود. لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی با شماره تلفن 88640860 به آدرس ایمیل mo.karami@mci.ir و موارد قراردادی با شماره تلفن 81712577 به آدرس ایمیل n.banivaheb@mci.ir ارسال نمایند. شایان ذکر است با عنایت به دو مرحله ای بودن استعلام شرکتها می بایست نسبت به درج شرح خدمات در پاکت الف و درج پیشنهاد قیمت در پاکت ب اقدام نمایند که پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد.

pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 179 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 186 کیلوبایت
pdf-icon معیارهای ارزیابی
حجم : 37 کیلوبایت
pdf-icon RFP
حجم : 301 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران