آگهی استعلام شماره 4259 با موضوع بسته بندی 10,000 عدد دو سیمونت
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام دو مرحله ای نسبت به بسته بندی 10,000 عدد دو سیمونت براساس شرایط استعلام، فرم پیشنهاد قیمت و شرح خدمات پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت تاریخ 98/09/18 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به اداره کل خرید (نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی تقاطع کردستان، برج همراه، دبیرخانه طبقۀ همکف) اقدام نمایند.

کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره موضوع استعلام به آدرس ایمیل y.asadnejad@mci.ir ارسال و یا با شماره تلفن 89329491 و 81713953 تماس حاصل نمایند.

ضمناً با عنایت به دو مرحله ای بودن استعلام ، شرکتها می بایست نسبت به ارسال (شرایط استعلام، اساسنامه و روزنامه رسمی، مشخصات فنی و شرح خدمات مهر و امضا شده) در پاکت الف و (فرم قیمت) در پاکت ب اقدام نمایند و پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد.

pdf-icon مشخصات فنی
حجم : 1.2 مگابایت
pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 181 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 173 کیلوبایت
pdf-icon پارامترهای عمومی
حجم : 330 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران