آگهی استعلام شماره 1227 با موضوع خرید پلتقرم محتوایی
mci-pages-sharing

به آگاهی می رساند این شرکت در نظر دارد از طریق استعلام نسبت به خرید پلتقرم محتوایی مناسبتی به شرح خدمات و RFP پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر آگهی لغایت ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 98/09/04 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به دبیرخانه شرکت ارتباطات سیار ایران (به آدرس : تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه همکف، دبیرخانه همراه اول) اقدام نمایند، پیشنهاد دهندگان می بایست شماره استعلام و موضوع استعلام را بر روی پاکات پیشنهاد خود درج نمایند. کمیته خرید متوسط در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم گیری خواهد نمود .

لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود درباره مشخصات فنی را به آدرس ایمیل k.rafati@mci.ir و موارد قراردادی را با شماره تلفن 81712573 مطرح نمایند.

شایان ذکر است با عنایت به دومرحله ای بودن استعلام شرکتها می بایست به درج شرح خدمات، RFP کلیه مستندات مربوط به شاخص های ارزیابی و سایر مدارک درخواستی در پاکت الف و درج پیشنهاد قیمت در پاکت ب اقدام نمایند تا پس از بررسی مدارک نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد.

pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 337 کیلوبایت
pdf-icon جدول شاخص های ارزیابی
حجم : 610 کیلوبایت
pdf-icon RFP1
حجم : 2.4 مگابایت
pdf-icon RFP2
حجم : 1.5 مگابایت
pdf-icon RFP3
حجم : 2.4 مگابایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران