آگهی استعلام شماره 1232 با موضوع دیسک های Faulty
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ، دیسک های Faulty به منظور تجهیز 9800 Domain را براساس اسناد استعلام شماره 1232 ، به صورت ریالی / ارزی–ریالی / ارزی خریداری نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر آگهی لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/09/02 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به اداره کل خرید (نشانی: میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی کردستان ، برج همراه ، طبقه همکف ، دبیرخانه) اقدام نمایند. کمیته خرید متوسط در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم گیری خواهد نمود.

پیشنهاد دهندگان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712572 تماس حاصل فرمایند. لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در استعلام بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 136 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 117 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران