اصلاحیه آگهی استعلام شماره 4222 با موضوع خرید خدمات آموزشی پروژه SDN/NFV
mci-pages-sharing

به اگاهی میرساند این شرکت در نظر دارد از طریق استعلام نسبت به خرید خدمات آموزشی پروژه SDN/NFV به مدت 20 روز کاری از طریق استعلام مطابق مشخصات فنی پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/08/27 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به اداره کل خرید (نشانی: میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی کردستان ، برج همراه ، طبقه همکف ، دبیر خانه لابی) اقدام نمایند. کمیته خرید متوسط در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم گیری خواهد نمود.

لازم به توضیح میباشد که شرکت کنندگان در استعلام میتوانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی به آدرس ایمیل M.Behzad@mci.ir و یا با شماره تلفن 81715167 (خانم بهزاد) و موارد قراردادی با شماره تلفن 81713955 (خانم اجوری) ارسال نمایند.

شایان ذکر است با عنایت به دو مرحله ای بودن استعلام شرکتها می بایست نسبت به درج شرح خدمات در پاکت الف (حاوی پروپوزال ، رزومه و اساسنامه شرکت ، شرایط استعلام ، مشخصات فنی و تجارب شرکت در حوزه آموزش به صورت مهر و امضاء شده) و درج پیشنهاد قیمت در پاکت ب اقدام نمایند که پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد.

pdf-icon مشخصات فنی
حجم : 1.5 مگابایت
pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 152 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 85 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران