آگهی استعلام شماره 4207 با موضوع پروژه طرح برق سایت خوارس و انگه
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام نسبت به پروژه طرح برق سایت خوارس و انگه جهت خرید ترانس، تابلو و تیر برق بر اساس شرایط استعلام، فرم پیشنهاد قیمت و شرح خدمات پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت تاریخ 98/08/18 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به اداره کل خرید (نشانی : میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی تقاطع کردستان، لابی دبیرخانه برج همراه، طبقۀ همکف) اقدام نمایند. کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

لازم به توضیح میباشد که شرکت کنندگان در استعلام میتوانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی با شماره تلفن 2632550500 (خانم گودرزی) و موارد قراردادی به آدرس s.keshavarz@mci.ir ارسال نمایند.

شرکتها می بایست نسبت به ارسال (شرایط استعلام، اساسنامه و روزنامه رسمی، شرح خدمات مهر و امضا شده) در پاکت الف و (فرم قیمت) در پاکت ب اقدام نمایند و پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد.

شرکت کنندگان از مراجعه حضوری و تحویل پاکات به کارشناسان خرید خودداری نمایند.

شرکت کنندگان می بایست نسبت به درج شماره و موضوع استعلام برروی پاکات پیشنهاد خود اقدام نمایند.

شایان ذکر است در زمان تحویل پاکات استعلام ارائه ی ایمیل شرکت نیز الزامی می باشد.

pdf-icon مشخصات فنی
حجم : 356 کیلوبایت
pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 141 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 248 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران