آگهی استعلام شماره 1209 خرید تجهیزات داکت کشی و کابل کشی
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد، تجهیزات داکت کشی و کابل کشی را براساس استعلام شماره 1209، مشخصات پیوست و اسناد استعلام به صورت ریالی خریداری نماید.
لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر آگهی لغایت ساعت 12 روز شنبه مورخ 98/08/18 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به دبیرخانه شركت ارتباطات سيار ايران (به آدرس: تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه همکف، دبیرخانه همراه اول) اقدام نمایند. پیشنهاد دهندگان می‌بایست شماره استعلام و موضوع استعلام را بر روی پاکت پیشنهاد خود درج نمایند. کمیته خرید متوسط در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم گیری خواهد نمود.
پیشنهاد دهندگان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط استعلام با شماره تلفن 81712570 تماس حاصل فرمایند.

pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 457 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 594 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران