آگهی استعلام شماره 3213 با موضوع خرید کلی ظروف چینی
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام عمومی نسبت به خرید کلی ظروف چینی با مشخصات و شرایط پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند مشخصات ، شرایط استعلام و فرم پیشنهاد قیمت را از همین سایت دریافت نموده و با توجه کامل به مندرجات آنها از تاریخ نشر آگهی لغایت روز دوشنبه مورخ 98/07/29 نسبت به ارسال پاکات قیمت خود به دبیرخانه همکف برج همراه (نشانی: میدان ونک، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان، برج همراه ، طبقه همکف) اقدام نمایند. کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. همچنین بمنظور رفع هر گونه سوال و ابهام درباره مشخصات و سایر موارد به آدرس ایمیل fi.baheri@mci.ir مکاتبه و یا با شماره تلفن 81712593 تماس حاصل نمایند.

pdf-icon مشخصات فنی
حجم : 307 کیلوبایت
pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 277 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 633 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران