آگهی استعلام شماره 4217 با موضوع خرید بورد نمایشگر طبقات آسانسور KONE
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام نسبت به خرید بورد نمایشگر طبقات آسانسور KONE بر اساس شرایط استعلام ، مشخصات فنی و فرم پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نماید . لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت تاریخ 98/07/24 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به دبیرخانه لابی شرکت ارتباطات سیار ایران (نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، دبیرخانه لابی شرکت ارتباطات سیار ایران ، همکف) اقدام نمایند . کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی با شماره تلفن 81712302 (آقای خاکبازی) و موارد قراردادی به آدرس ایمیل s.keshavarz@mci.ir ارسال حاصل نمایند .

شرکت کنندگان از مراجعه حضوری و تحویل پاکات به کارشناسان خرید خودداری نمایند.

شرکت کنندگان می بایست نسبت به درج شماره و موضوع استعلام برروی پاکات پیشنهاد خود اقدام نمایند .

شایان ذکر است در زمان تحویل پاکات استعلام ارائه ی ایمیل شرکت نیز الزامی می باشد .

pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 202 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 179 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران