آگهی تجدید استعلام شماره 4175 با موضوع اجرای پروژه برون سازی کدهای رفتاری
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام دو مرحله ای نسبت به اجرای پروژه برون سازی کدهای رفتاری براساس شرایط استعلام ، فرم پیشنهاد قیمت و شرح خدمات پیوست اقدام نماید . لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت تاریخ 98/07/24 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به اداره کل خرید (نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، دبیرخانه طبقۀ همکف) اقدام نمایند . کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره موضوع استعلام به آدرس ایمیل m.shahmohamadi@mci.ir ارسال و یا با شماره تلفن 88640933 و 81713953 تماس حاصل نمایند .

ضمناً با عنایت به دو مرحله ای بودن استعلام، شرکتها می بایست نسبت به ارسال (شرایط استعلام ، اساسنامه و روزنامه رسمی ، شرح خدمات مهر و امضا شده) در پاکت الف و (فرم قیمت) در پاکت ب اقدام نمایند و پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد.

pdf-icon مشخصات فنی
حجم : 1 مگابایت
pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 162 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 189 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران