آگهی فراخوان عمومی شناسایی شرکت های فعال در حوزه تولید آنتن های BTS بومی
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران به منظور تامین نیازمندیهای خود در حوزه آنتن های BTS بومی، تمایل به همکاری با شرکت های دارای سابقه در این زمینه را دارد. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این حوزه دعوت بعمل می آید، آمادگی خود را با موضوع آنتن های BTS بومی، به آدرس ایمیل tamin@mci.ir تا تاریخ 98/07/30 اعلام نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران