فراخوان عمومی شناسایی شرکت های فعال در حوزه تولید مودم بومی 4G
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران به منظور تهیه مودم های بومی، مطابق نیازمندی خود تمایل به همکاری با شرکت های دارای سابقه در این زمینه را دارد. لذا بدینوسیله از شرکت های واجد شرایط دعوت بعمل می آید از طریق ارسال ایمیل با موضوع تولید مودم بومی به آدرس ایمیل tamin@mci.ir ضمن اعلام آمادگی نسبت به اخذ مشخصات فنی و ارسال پاسخ خود تا تاریخ 98/07/30 اقدام نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران