آگهی استعلام شماره 4175 با موضوع اجرای پروژه برون سازی کدهای رفتاری
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام دو مرحله ای نسبت به اجرای پروژه برون سازی کدهای رفتاری براساس شرایط استعلام ، فرم پیشنهاد قیمت و شرح خدمات پیوست اقدام نماید . لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت تاریخ 98/07/08 نسبت به ارسال پاکات ( الف و ب) خود به اداره کل خرید (نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، دبیرخانه طبقۀ همکف) اقدام نمایند . کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود .

لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره موضوع استعلام به آدرس ایمیل m.shahmohamadi@mci.ir ارسال و یا با شماره تلفن 81713953 - 88640933 تماس حاصل نمایند .

ضمناً با عنایت به دو مرحله ای بودن استعلام ، شرکتها می بایست نسبت به ارسال ( شرایط استعلام ، اساسنامه و روزنامه رسمی ، شرح خدمات مهر و امضا شده ) در پاکت الف و ( فرم قیمت ) در پاکت ب اقدام نمایند و پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد .

pdf-icon مشخصات فنی
حجم : 1 مگابایت
pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 161 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 173 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران