تجدید آگهی استعلام شماره 4129 با موضوع خرید یک دستگاه OTDR بهمراه متعلقات و تحویل به انبار
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام نسبت به خرید یک دستگاه OTDR بهمراه متعلقات و تحویل به انبار براساس شرایط استعلام ، مشخصات فنی و فرم پیشنهاد قیمت پیوست از بین شرکتهای مورد تائید اقدام نماید . لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت تاریخ 98/06/30 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به اداره کل خرید (نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 8) اقدام نمایند . کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود .

لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات و سایر موارد به آدرس ایمیل m.hoznian@mci.ir ارسال و یا با شماره تلفن 81712760 و 81713953 تماس حاصل نمایند .

ضمناً شرکتها می بایست نسبت به ارسال (شرایط استعلام ، مشخصات فنی و اساسنامه و روزنامه رسمی مهر و امضا شده) در پاکت الف و (فرم قیمت مهر و امضاشده) در پاکت ب اقدام نمایند و پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد .

pdf-icon مشخصات فنی
حجم : 362 کیلوبایت
pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 159 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 176 کیلو بایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران