آگهی استعلام شماره 4171 با موضوع انجام تعمیرات 7 سایت اضطراری استان البرز
mci-pages-sharing

به آگاهی میرساند این شرکت در نظر دارد از طریق استعلام نسبت به انجام تعمیرات 7 سایت اضطراری استان البرز به شرح چهار برگ RFP پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/06/30 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به اداره کل خرید (نشانی: میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 1) اقدام نمایند. کمیته خرید متوسط در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم گیری خواهد نمود . لازم به توضیح میباشد که شرکت کنندگان در استعلام میتوانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی به آدرس ایمیل n.goodarzi@mci.ir و یا با شماره تلفن 2550500-0263 (خانم گودرزی) و موارد قراردادی به آدرس ایمیل f.alimohammadi@mci.ir ارسال نمایند.

pdf-icon مشخصات فنی
حجم : 304 کیلوبایت
pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 202 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 155 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران