آگهی استعلام شماره 4157 با موضوع خرید برد کنترلی Active Cooling Control board
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام نسبت به خرید برد کنترلی Active Cooling Control board براساس شرایط استعلام ، مشخصات فنی و فرم پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نماید . لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت تاریخ 98/06/25 نسبت به ارسال پاکات ( الف و ب) خود به اداره کل خرید ( نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 1) اقدام نمایند . کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود . لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی با شماره تلفن 81716050 ( آقای افاضلی ) و موارد قراردادی به آدرس ایمیل s.keshavarz@mci.ir ارسال حاصل نمایند .

شایان ذکر است در زمان تحویل پاکات استعلام ارائه ی ایمیل شرکت نیز الزامی می باشد .

pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 141 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 176 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران