آگهی استعلام شماره 1160 با موضوع تامین و تحویل لایسنس نرم افزار Sybase
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد، لایسنس نرم افزار Sybase را براساس استعلام شماره 001160، مشخصات پیوست و اسناد استعلام به صورت ریالی / ارزی–ریالی / ارزی خریداری نماید.

لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر آگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/06/23 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به اداره کل خرید (نشانی: میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 7) اقدام نمایند. کمیته خرید متوسط در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم گیری خواهد نمود.

پیشنهاد دهندگان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712592 تماس حاصل فرمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در استعلام بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 131 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 106 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران