آگهی مناقصه شماره 98/46 س با موضوع خرید مموری سرورهای M10 جهت ارتقای دیتابیس DWBI
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد مموری سرورهای M۱۰ جهت ارتقای دیتابیس DWBI مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عام یک مرحله ای و مطابق اسناد مناقصه موجود از شرکت های داخلی واجد شرایط خریداری نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۸/۰۶/۱۱ با در دست داشتن معرفی نامه (حاوی اطلاعات شخص تحویل گیرنده اسناد ، ایمیل معتبر شرکت ، مشخصات مدیرعامل و شماره تلفن همراه مدیرعامل ) کارت ملی و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹بانک ملت شعبه ظفر به نام شرکت ارتباطات سیار ایران و شناسه واریز ۱۷۰۰۰۹۷۱۸۴۶۱۲۴۵ (در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم واحد ۸ مراجعه و اسناد فوق الذکر دریافت نموده و پس از مطالعه کامل و مهر و امضاء مجاز آن بهمراه پیشنهاد خود تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۶/۲۴ به نشانی یادشده بالا تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ ۹۸/۰۶/۲۵ راس ساعت۹ صبح در برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود. ۹۸/۰۶/۱۳ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی ارائه گردد. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است مناقصه گران می توان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۵۲ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران