آگهی استعلام شماره 1101 با موضوع خرید 1200 عدد فیبر MM OD Fiber LC OD-LC OD
mci-pages-sharing

به اگاهی می رساند این شرکت در نظر دارد از طریق استعلام نسبت به خرید 1200 عدد فیبر MM OD Fiber LC OD-LC OD با مشخصات مندرج در فرم پیشنهاد قیمت اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر آگهی لغایت ساعت 16 مورخ شنبه 98/06/02 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به اداره کل خرید (نشانی: میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 7) اقدام نمایند. کمیته خرید متوسط در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم گیری خواهد نمود. لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۷۵۳ به آدرس ایمیل v.jazini@mci.ir و موارد قراردادی با شماره تلفن 81712577 به آدرس ایمیل n.banivaheb@mci.ir ارسال نمایند.

شایان ذکر است با عنایت به دو مرحله ای بودن استعلام شرکتها می بایست نسبت به درج شرح خدمات در پاکت الف و درج پیشنهاد قیمت در پاکت ب اقدام نمایند که پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد.

pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 103 کیلوبایت
pdf-icon مشخصات فنی
حجم : 167 کیلوبایت
pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 108 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران