آگهی استعلام شماره 4120 با موضوع میزان رضایت مشتریان از نحوه ارائه خدمات مرکز تماس همراه اول
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام دو مرحله ای نسبت به سنجش میزان رضایت مشتریان از نحوه ارائه خدمات مرکز تماس همراه اول براساس شرایط استعلام ، مشخصات فنی ، شاخص ارزیابی و فرم پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت تاریخ 98/05/26 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به اداره کل خرید (نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 1) اقدام نمایند . کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی با شماره تلفن 81713014 (خانم خواجه صالحی) و موارد قراردادی به آدرس ایمیل s.keshavarz@mci.ir ارسال حاصل نمایند .

ضمناً با عنایت به دو مرحله ای بودن استعلام ، شرکتها می بایست نسبت به ارسال (شرایط استعلام ، مشخصات فنی ، فرم ارزیابی و پروپوزال ، رزومه و اساسنامه شرکت و روزنامه رسمی) در پاکت الف و (فرم قیمت) در پاکت ب اقدام نمایند و پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد.

شایان ذکر است در زمان تحویل پاکات استعلام ارائه ی ایمیل شرکت نیز الزامی می باشد.

pdf-icon فرم ارزیابی
حجم : 331 کلیوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 145 کیلوبایت
pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 117 کیلوبایت

ادار کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران