آگهی تجدید استعلام شماره 4097 با موضوع پیمایش شناسایی بازار نزدیک به کسب و کار اصلی همراه اول
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام دو مرحله ای نسبت به انجام پیمایش شناسایی بازار نزدیک به کسب و کار اصلی همراه اول براساس شرایط استعلام، شاخصهای ارزیابی مندرج در RFP، فرم پیشنهاد قیمت و RFP پیوست از بین شرکتهایی که دارای مجوز از مرکز آمار ایران و یا گواهینامه پژوهشی از وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری می باشند اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت تاریخ 98/05/26 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به اداره کل خرید (نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 1) اقدام نمایند . کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. لازم به توضیح است که شرکت کنندگان در استعلام میتوانند هر گونه سوال خود را درباره RFP با شماره تماس 81713014 (خانم خواجه صالحی) و سایر موارد را به آدرس ایمیل l.sabagh@mci.ir ارسال و یا با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۰۵ (خانم صباغ) تماس حاصل نمایند.

ضمناً با عنایت به دو مرحله ای بودن استعلام ، شرکتها می بایست نسبت به ارسال (رزومه و اساسنامه شرکت، شرایط استعلام و مشخصات فنی به صورت مهر و امضا شده) در پاکت الف و ( فرم قیمت ) در پاکت ب اقدام نمایند و پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد .

pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 185 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 162 کیلوبایت
pdf-icon مشخصات فنی
حجم : 445 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران