آگهی استعلام شماره 4112 با موضوع برگزاری نظرسنجی از مشتریان در خصوص طرح اعتبار دهی
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام دو مرحله ای نسبت به برگزاری نظرسنجی از مشتریان در خصوص طرح اعتبار دهی براساس شرایط استعلام ، شرح خدمات ، شاخص ارزیابی و فرم پیشنهاد قیمت پیوست از بین شرکتهایی که دارای مجوز از مرکز آمار ایران و یا گواهینامه پژوهشی از وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری می باشند اقدام نماید . لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت تاریخ 98/05/19 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به اداره کل خرید (نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 1) اقدام نمایند . کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود . لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات و سایر موارد به آدرس ایمیل Manijeh.khatibi@mci.ir ارسال و یا با شماره تلفن 81712517 (خانم خطیبی) تماس حاصل نمایند .

ضمناً با عنایت به دو مرحله ای بودن استعلام ، شرکتها می بایست نسبت به ارسال (شرایط استعلام ، شرح خدمات ، فرم ارزیابی و اساسنامه و روزنامه رسمی) در پاکت الف و (فرم قیمت) در پاکت ب اقدام نمایند و پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد .

pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 158 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 153 کیلوبایت
pdf-icon مشخصات فنی
حجم : 306 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران