آگهی استعلام شماره 4111 با موضوع برگزاری نظرسنجی با عنوان میزان رضایت مشتریان از باشگاه مشتریان همراه اول
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام دو مرحله ای نسبت به برگزاری نظرسنجی با عنوان میزان رضایت مشتریان از باشگاه مشتریان همراه اول براساس شرایط استعلام ، شرح خدمات ، شاخص ارزیابی و فرم پیشنهاد قیمت پیوست از بین شرکتهایی که دارای مجوز از مرکز آمار ایران و یا گواهینامه پژوهشی از وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری می باشند اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت تاریخ 98/05/19 نسبت به ارسال پاکات ( الف و ب) خود به اداره کل خرید (نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 1) اقدام نمایند . کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات و سایر موارد به آدرس ایمیل Manijeh.khatibi@mci.ir ارسال و یا با شماره تلفن 81712517 (خانم خطیبی) تماس حاصل نمایند .

ضمناً با عنایت به دو مرحله ای بودن استعلام ، شرکتها می بایست نسبت به ارسال (شرایط استعلام ، شرح خدمات ، فرم ارزیابی و اساسنامه و روزنامه رسمی) در پاکت الف و ( فرم قیمت ) در پاکت ب اقدام نمایند و پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد .

pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 175 کیلوبایت
pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 158 کیلوبایت
pdf-icon مشخصات فنی
حجم : 311 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران