آگهی فراخوان عمومی شناسایی شرکت های فعال در حوزه راهکار رومینگ هوشمند
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران جهت پیاده سازی رومینگ هوشمند مطابق نیازمندی خود تمایل به همکاری با شرکتهای دارای سابقه در این زمینه را دارد. لذا بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید از طریق ارسال ایمیل با موضوع SMART ROAMING RFI به آدرس ایمیل sourcing@mci.ir ضمن اعلام آمادگی نسبت به اخذ مشخصات فنی و ارسال پاسخ خود تا تاریخ 98/05/20 اقدام نمایند.

شرکت ارتباطات سیار ایران