مناقصه عام دو مرحله‌ای شماره 98/8 با موضوع خرید سخت افزار و خدمات نصب و راه اندازی
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد، سخت افزار و خدمات نصب و راه اندازی را براساس شرایط مناقصه عام دو مرحله‌ای شماره ۹۸/۸، طرح قرارداد، مشخصات پیوست و اسناد مناقصه به صورت ریالی / ارزی–ریالی / ارزی خریداری نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۰۹ با در دست داشتن معرفی‌نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ (یک میلیون) ریال به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۸۱۹۰۴۴۲۸۴ به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به مندرجات آن‌ها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و علاوه بر ارسال فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده نسبت به تکمیل و ارسال مستندات ارائه شده در اسناد نیز اقدام و به ضمیمه پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک ‌شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۲ به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ ۹۸/۰۵/۲۳ راس ساعت ۹ صبح در طبقه سوم واحد ۸ برج همراه تشکیل جلسه و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۲،۵۲۵،۰۰۰،۰۰۰ (دو میلیارد و پانصد و بیست و پنج هزار) ریال می باشد که می‌بایستی به صورت ضمانت‌نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه‌گران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۷۲ تماس حاصل فرمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران