آگهی استعلام شماره 1070 با موضوع تجهیزات آنتنالاین
mci-pages-sharing

به اگاهی میرساند این شرکت در نظر دارد از طریق استعلام نسبت به خرید تجهیزات آنتنالاین اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر آگهی لغایت بمدت یک هفته نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به اداره کل خرید (نشانی: میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 7) اقدام نمایند. کمیته خرید متوسط در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم گیری خواهد نمود. لازم به توضیح میباشد که شرکت کنندگان در استعلام میتوانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی با شماره تلفن 02632550500 (خانم گودرزی) به آدرس ایمیل n.goodarzi@mci.ir و موارد قراردادی با شماره تلفن 81713885 به آدرس ایمیل ma.hoseinzadeh@mci.ir ارسال نمایند.

شایان ذکر است با عنایت به دو مرحله ای بودن استعلام شرکتها می بایست نسبت به درج شرح خدمات در پاکت الف و درج پیشنهاد قیمت در پاکت ب اقدام نمایند که پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد.

pdf-icon شرایط استعلام
حجم :
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم :

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران